Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες έρευνας και ανάλυσης της αγοράς. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης.

Sidebar Sidebar

Ποιοτικές έρευνες

εμβάθυνση και ανάλυση καταναλωτικών συμπεριφορών και ψυχολογίας αγορών

Ανάλυση δεδομένων

machine learning και data mining σε στοιχεία πωλήσεων

Sidebar Sidebar

Mystery shopping

αξιολόγηση των προτύπων συμπεριφοράς των υπαλλήλων και προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Sidebar Sidebar

Αξιολόγηση συσκευασίας

επιλογή σχήματος και λογότυπου ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση του μηνύματος στους καταναλωτές

Brand building

συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμογής στις τάσεις των καταναλωτών και στο data storytelling του brand

Εσείς ακόμα να κάνετε το επόμενο βήμα;
κλείστε ραντεβού