Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Το https://www.ierax.gr είναι διαδικτυακός τόπος που ανήκει στην ελληνική ατομική εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ με διακριτικό τίτλο «ierax analytix», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ελλάδα) με ΑΦΜ: 035523413 | Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης. Πριν εισέλθετε ή περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της ierax analytix.

Η χρήση του https://www.ierax.gr συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με αυτούς στο σύνολο ή σε κάποια τμήματα τους σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε το website μας.

Όροι

Η ierax analytix διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστοτόπου. Οι τροποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται πάντα στη χρήση του https://www.ierax.gr από την ημέρα που θα δημοσιεύονται στη σελίδα Όροι & Προϋποθέσεις του https://www.ierax.gr. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα Όροι & Προϋποθέσεις έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για την τρέχουσα έκδοση των όρων.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από τη ierax analytix αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ierax analytix και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και διεθνών συμβάσεων και νόμων.

 

Υποχρεώσεις Χρήστη

 

Οι χρήστες του ιστοτόπου https://www.ierax.gr αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει φθορά ή δυσλειτουργία στον ίδιο τον ιστότοπο. Επίσης αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν για να μεταδώσουν οποιοδήποτε παράνομο, δόλιο και βλαβερό περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε συστηματική ή αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από τον συγκεκριμένο ιστότοπο.

 

Οι χρήστες του ιστοτόπου απαγορεύεται:

 

να αναδημοσιεύουν υλικό που είναι αναρτημένο στο https://www.ierax.gr σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλον ιστότοπο) χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της ierax analytix να αναπαράγουν, αντιγράφουν ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται υλικό από το https://www.ierax.gr για εμπορικούς σκοπούς να διανέμουν ηλεκτρονικά υλικό από τον ιστότοπο χωρίς να φαίνεται η πηγή να αναδημοσιεύουν οποιοδήποτε κομμάτι του ιστότοπου με τη χρήση iframes ή screenshots.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Κατά την επίσκεψή σας στο https://www.ierax.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, περιοχή κατοικίας κλπ.) κατά κανόνα: για να σας δώσουμε πρόσβαση σε περιεχόμενο του site που είναι προστατευμένο κατόπιν δική σας αίτησης ή για να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα των ερωτώμενων μας κατόπιν δικής σας αίτησης.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του https://www.ierax.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την παραπάνω περιγραφόμενη διά δράση μας μαζί σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης του https://www.ierax.gr δεν επιθυμεί να είναι πια χρήστης του ιστότοπου ή να ανήκει στη βάση των ερωτώμενων μας και επιθυμεί την ολοκληρωτική διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία μας, θα πρέπει να ενημερώσει γραπτά τη ierax analytix, δηλώνοντας ρητά την επιθυμία του.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή πρόταση που σχετίζεται με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου https://www.ierax.gr .

 

Παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων

 

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ή επισκέπτης του https://www.ierax.gr κάνει χρήση του ιστότοπου που παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται στην παρούσα σελίδα, η ierax analytix μπορεί να ενεργήσει όπως κρίνει σκόπιμο για να αντιμετωπίσει την παραβίαση.

Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι:
προσωρινή αναστολή της πρόσβασής σας στον ιστότοπο https://www.ierax.gr απαγόρευση της πρόσβασής σας στον ιστότοπο https://www.ierax.gr

 

Επικοινωνία με χρήστες/μέλη του website

 

Η ierax analytix ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να αποστέλλει ενημερωτικά e-mails στους χρήστες που έχουν εγγραφεί ως μέλη στο website ή να τους καλεί μέσω e-mail να συμμετέχουν σε online έρευνες. Η ierax analytix δεν ευθύνεται αν τα e-mails δεν παραδοθούν στον προορισμό τους.

Τα e-mails μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία από τη ierax analytix, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω του https://www.ierax.gr.