Στηρίζουμε τις εταιρείες που παράγουν/διακινούν/χειρίζονται καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες και θέλουν να έχουν γνώση της αγοράς σε διαφορετικά στάδια της ζωής ενός προϊόντος. Παράλληλα συνεργαζόμαστε με διαφημιστικές και συμβουλευτικές εταιρείες προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών έρευνας και ανάλυσης. Η μέτρηση μιας ενέργειας πριν και μετά την υλοποίησή της, η αξιολόγηση μιας διαφημιστικής εκστρατείας, η προσαρμογή μιας συσκευασίας, η δοκιμή ενός προϊόντος είναι εργαλεία που μπορούν να γλιτώσουν μια επιχείρηση από πολλά «άσκοπα» έξοδα και παράλληλα να αυξήσουν τις πωλήσεις.

 

Στις εποχές που ζούμε, οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν σε στοχευμένες πολιτικές και πρακτικές, με στόχο να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόστος. Η έρευνα αγοράς βοηθά στην πρόβλεψη και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή.