Παρέχουμε υπηρεσίες έρευνας και ανάλυσης της αγοράς στους παρακάτω τομείς:

Ποιοτικές έρευνες:
Οι ομάδες συζήτησης (focus groups), οι εις βάθος συνεντεύξεις και η μελέτη
της καταναλωτικής ψυχολογίας γενικότερα, προσφέρουν πολύτιμα
συμπεράσματα για κάθε εταιρεία που θέλει να δημιουργήσει ή να εξελίσσει
ένα προϊόν με το μικρότερο πιθανό ρίσκο. Η στόχευση συγκεκριμένων
καταναλωτικών ομάδων βοηθάει στη σωστή ομαδοποίηση τους και στην
εύρεση των κατάλληλων προωθητικών εργαλείων για τη μεγιστοποίηση των
κερδών.

Mystery shopping:
Οι επιτόπιες, κρυφές επισκέψεις έμπειρων ερευνητών με στόχο την
αξιολόγηση των προτύπων συμπεριφοράς των υπαλλήλων και αξιολόγηση
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι απαραίτητο εργαλείο για
όλες τις αλυσίδες καταστημάτων (franchise). Κάθε κατάστημα μιας
συγκεκριμένης αλυσίδας, οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες
συμπεριφοράς και εικόνας υπαλλήλων ενώ παράλληλα να προσφέρει τις
ίδιες υπηρεσίες και τα ίδια προϊόντα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του
τοποθεσία.

Mystery shopping:
Οι επιτόπιες, κρυφές επισκέψεις έμπειρων ερευνητών με στόχο την
αξιολόγηση των προτύπων συμπεριφοράς των υπαλλήλων και αξιολόγηση
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι απαραίτητο εργαλείο για
όλες τις αλυσίδες καταστημάτων (franchise). Κάθε κατάστημα μιας
συγκεκριμένης αλυσίδας, οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες
συμπεριφοράς και εικόνας υπαλλήλων ενώ παράλληλα να προσφέρει τις
ίδιες υπηρεσίες και τα ίδια προϊόντα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του
τοποθεσία.

Product testing:
Οι δοκιμές προϊόντων pre-and- after launch, ο οργανοληπτικός έλεγχος
τροφίμων, οι διορθώσεις/αλλαγές συσκευασίας είναι ερευνητικές διεργασίες
με σκοπό το καλύτερο πλασάρισμα στην αγορά. Σε μια χώρα με έντονο των
ανταγωνισμό στο κομμάτι της εστίασης, ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια
παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλαγές στη γεύση και στη συσκευασία, πρέπει να
μετριούνται ποιοτικά και ποσοτικά σε επιλεγμένους καταναλωτές προτού
γίνουν γνωστές στο κοινό που θα τις κρίνει.

GDPR συμβουλευτική:
Μαζί με τη νομική και τεχνολογική μας ομάδα, στηρίζουμε ως εξωτερικοί
συνεργάτες κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι συνεπής με το νέο
κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι όροι αλλάζουν πλέον
όσον αφορά τη χρήση προσωπικών δεδομένων και όλες οι εταιρείες που
έχουν στοιχεία (πελατών ή/και υπαλλήλων) ευρωπαϊκών πολιτών οφείλουν
να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Ο νέος ρόλους του DPO (Data
Protection Officer) είναι για μας μια ομαδική προσπάθεια νομικών,
προγραμματιστών και αναλυτών ώστε να προστατέψουμε τις αντίστοιχες
εταιρείες από προβλήματα στη χρήση δεδομένων.

GDPR συμβουλευτική:
Μαζί με τη νομική και τεχνολογική μας ομάδα, στηρίζουμε ως εξωτερικοί
συνεργάτες κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι συνεπής με το νέο
κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι όροι αλλάζουν πλέον
όσον αφορά τη χρήση προσωπικών δεδομένων και όλες οι εταιρείες που
έχουν στοιχεία (πελατών ή/και υπαλλήλων) ευρωπαϊκών πολιτών οφείλουν
να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Ο νέος ρόλους του DPO (Data
Protection Officer) είναι για μας μια ομαδική προσπάθεια νομικών,
προγραμματιστών και αναλυτών ώστε να προστατέψουμε τις αντίστοιχες
εταιρείες από προβλήματα στη χρήση δεδομένων.

Ποσοτικές έρευνες δευτερογενών δεδομένων:
Αναλύσεις δεδομένων που προέρχονται από διάφορες πηγές (sensor data,
πωλήσεις/loyalty cards, promoters) με τη χρήση τεχνολογίας machine
learning και data mining. Στη σύγχρονη digital εποχή, τα δεδομένα
δημιουργούνται αυτόματα και καθημερινά από τους ίδιους τους χρήστες. Η
ψηφιακή πληροφορία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ανάλυσης καθώς
δείχνει το μονοπάτι που ακολούθησαν οι καταναλωτές και προβλέπει το
που θα πάνε μετά.